Türkiye'nin en büyük EPİN Satış Platformu

Kullanıcı Sözleşmesi

GAMEPEAK.NET KULLANICI SÖZLEŞMESİ'ne hoşgeldiniz!

 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve SIFIR RİSK SİSTEMİ'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

 

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1. Taraflar

 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan GAMEPEAK.NET Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), GAMEPEAK.NET AŞ ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2. Tanımlar

 

GAMEPEAK.NET

 

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

 

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

 

Site: GAMEPEAK.NET isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 

GAMEPEAK.NET Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, EPIN.COM.TR tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

GAMEPEAK.NET Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. GAMEPEAK.NET tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, GAMEPEAK.NET tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

 

Sıfır Risk Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, GAMEPEAK.NET tarafından sağlanan Hizmet

 

Güvenli Hesap: Sıfır Risk Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, GAMEPEAK.NET tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

 

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

 

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği satış formatı

 

Açık Artırma Benzeri Satış: Alıcılar'ın, Satıcılar tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği Ürünleri'ne teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan satış formatı